Google Website Translator Gadget

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Contest 14 and 15 February

Αγαπητοί συνάδελφοι σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
Το διήμερο που ήδη έχει ξεκινήσει, θα έχετε την ευκαιρία να τρέξετε κάποιον από τους πολλούς διαγωνισμούς που διεξάγονται ή αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, τον Δεύτερο Βαλκανικό Διαγωνισμό ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Ρ. (Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών).
Στο ιστολόγιο και ειδικότερα στην εβδομαδιαία στήλη των διαγωνισμών, προστέθηκε υποσημείωση με τίτλο «Οι διαγωνισμοί της επόμενης εβδομάδας» και ακόμα μια χρήσιμη υποσημείωση η «Προθεσμίες υποβολής ημερολογίων για τους ακόλουθους διαγωνισμούς».

Σας εύχομαι καλό βόλι.

Ακολουθεί το Newsletter της Ε.Ε.Ρ.

 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ HF
15 Φεβρουαρίου 2015
Κανονισμοί
 1. Διοργανωτής: Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.). Οι υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την διοργάνωση του διαγωνισμού το 2016.
2. Συμμετέχοντες: Ραδιοερασιτέχνες από τις Βαλκανικές χώρες των οποίων οι Εθνικές Ενώσεις είναι μέλη της IARU*, με διακριτικά των οποίων το πρόθεμα  ξεκινά από (με αλφαβητική σειρά): 4O, 5B, 9A, C4, E7, ER, H2, J4, LZ, P3, S5, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, YM, YO, YP, YQ, YR, YT, YU, Z3, ZA, ZC4.
3. Σκοπός: Η επικοινωνία με όσο το δυνατόν περισσότερους ραδιοερασιτέχνες από Βαλκανικές χώρες* (συμπεριλαμβανομένης και την χώρας του συμμετέχοντος) και με όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά prefix (δείτε παρακάτω).
4. Ημερομηνία και Ώρα: Από τις 12:00 UTC μέχρι τις 18:00 UTC (σύνολο 6 ώρες) την Κυριακή του δεύτερου Σαββατοκύριακου του Φεβρουαρίου. Για το 2015 πέφτει στις 15 Φεβρουαρίου.
5. Μπάντες: 3.5 MHz και 7 MHz. Για αλλαγή μπάντας απαιτείται δραστηριότητα για τουλάχιστον 10 λεπτά στην τρέχουσα.
6. Modes: CW, SSB, Mixed.
7. Κατηγορίες: Κατηγορία A – Επιτρεπόμενη ισχύς  σύμφωνα με το όριο της αδείας του συμμετέχοντος όχι παραπάνω από 1000 W INPUT και ΄
Κατηγορία B – Ισχύς που δεν ξεπερνά τα 10 W INPUT (QRP). Οι συμμετέχοντες σε αυτή την κατηγορία εκπέμπουν  /QRP μετά από το διακριτικό τους (π.χ. LZ1US/QRP).
8. Ανταλλαγή: CW – αναφορά RST και αριθμό επαφής (π.χ. 589023),
SSB – αναφορά RS και αύξοντα αριθμό επαφής (π.χ. 57006). Σε περίπτωση αλλαγής mode η αρίθμηση συνεχίζεται κανονικά.
9. Πολλαπλασιαστές:  Ξεχωριστά για κάθε μπάντα – ο αριθμός των Βαλκανικών prefix με τα οποία κάναμε επαφή. Για τον σκοπό  αυτού του διαγωνισμού διαφορετικό  prefix είναι κάθε διακριτικό που διαφέρει κατά τα 3 πρώτα σημεία. Συνεπώς τα LZ6, LZ7, SV3, SV4, Z31, Z32, TA1, TA2 κλπ. είναι διαφορετικοί πολλαπλασιαστές, αλλά το  LZ07KM μετρά σαν LZ0, το YO2014A μετρά σαν YO2, Το ER650MD μετρά σαν ER6, κλπ. Συμμετοχή από περιοχή με prefix διαφορετικό από το κανονικό μετράει σαν το φορητό prefix (π.χ. SV5/SV0XCA μετρά σαν SV5).
10. Επιτρεπόμενες επαφές: Μόνο μία (1) επαφή επιτρέπεται με κάθε σταθμό ανά μπάντα ανεξάρτητα από το mode (π.χ. αν ο LZ6Y κάνει μια επαφή με τον ZA1RE στους 7 MHz / CW, μια επιπλέον επαφή με τον ίδιο σταθμό στην ίδια μπάντα ανεξάρτητα αν γίνει σε CW η SSB δεν ισχύει όμως αν η επαφή γίνει στους 3.5 MHz τότε η επαφή ισχύει.
11. Βαθμοί QSO: Κάθε επαφή με σταθμούς από την A κατηγορία μετρά σαν ένας (1) πόντος ενώ κάθε επαφή με σταθμούς Β κατηγορίας μετρά δύο (2) πόντους. Επαναλαμβανόμενες επαφές με τον ίδιο σταθμό στην ίδια μπάντα δεν παίρνουν καθόλου πόντους (0) τόσο η αρχική όσο και οι επαναλαμβανόμενες επαφές. Επίσης δεν παίρνουν βαθμούς (0) επαφές που καταχωρούνται στο ημερολόγιο με  πάνω από 5 λεπτά διαφορά από την πραγματική ώρα.
12. Τελικό αποτέλεσμα: Το τελικό αποτέλεσμα και για τις δύο κατηγορίες είναι το άθροισμα των πόντων των επαφών στους 3.5 MHz επί τους πολλαπλασιαστές της μπάντας αυτής συν τους πόντους των επαφών στους 7 MHz επί τους πολλαπλασιαστές της μπάντας. Για παράδειγμα ο Z32TY έκανε επαφές με 20 σταθμούς στους 3.5 MHz  3 εκ των οποίων ήταν QRP και με σύνολο 15 διαφορετικά prefix. Έκανε επίσης 25 σταθμούς στους 7MHz εκ των οποίων οι 5 ήταν QRP και με σύνολο 18 διαφορετικά prefix. Το σύνολο του σκορ του θα είναι (17+6)x15 + (20+10)x18 = 345+540 = 885 βαθμοί.
13. Κατάταξη: Ξεχωριστά ανά κατηγορία  A και κατηγορία B. Χωρίς διαφορά ως προς το mode CW, SSB η mixed.
14. Log: H ώρα των επαφών καταχωρείται σε UTC (GMT). Τα Log πρέπει να ελεγχθούν για διπλές εγγραφές , σωστούς βαθμούς QSO και πολλαπλασιαστές. Τα log πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και σε format Cabrillo. Γράψτε  «Balkan Contest» και το διακριτικό σας στο θέμα του μηνύματος και στείλτε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διοργανωτή που αναφέρεται πιο κάτω στο παράρτημα.
15. Προθεσμία: Όλες οι υποβολές των  logbook πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά το αργότερο μια εβδομάδα με την λήξη του διαγωνισμού. Εφέτος η καταληκτική ημερομηνία είναι η 22 Φεβρουαρίου.
16. Απόρριψη συμμετοχής: Παράβαση των ραδιοερασιτεχνών κανονισμών, των κανονισμών του διαγωνισμού η χρήση μη ραδιοερασιτεχνικών μέσων (όπως το τηλέφωνο το internet κλπ) συνιστούν αιτία ικανή για απόρριψη της συμμετοχής. Η απόφαση της διοργανώτριας Εθνικής Ένωσης είναι οριστική και τελεσίδικη.
17. Βραβεία: Πλακέτες θα δοθούν στους δέκα (10) πρώτους από την κατηγορία Α και στους τρείς (3) πρώτους από την κατηγορία Β καθώς και στον καλύτερο συμμετέχοντα από κάθε χώρα. Οι νικητές σε κάθε κατηγορία ανακηρύσσονται Πρωταθλητές των Βαλκανίων στα HF.

Παράρτημα: Οι Εθνικές Ενώσεις των Βαλκανικών χωρών παρακαλούνται να δηλώσουν υποψηφιότητα για την διοργάνωση των επόμενων διαγωνισμών. Κάθε Ένωση που θα αναλάβει την διοργάνωση αναλαμβάνει επίσης την συλλογή των log του υπολογισμού και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και την αποστολή των βραβείων σε διάστημα ενός μηνός από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σ’υμφωνα με την πιο κάτω λίστα:

2015 – Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) E-mail για αποστολή log η άλλες πληροφορίες: raag-hq@raag.org για τα log αντίγραφο και προς : panayotdanev@yahoo.com
 2016 – Θα ανακοινωθεί προσεχώς
* Για τον διαγωνισμό αυτό μπορούν να πάρουν μέρος ραδιοερασιτέχνες από τις ακόλουθες Βαλκανικές χώρες των οποίων οι Εθνικές Ενώσεις είναι μέλη της IARU. (με αλφαβητική σειρά): Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ., Ρουμανία, Σερβία. Σλοβενία και Τουρκία.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


CQ WW RTTY WPX Contest: 0000Z, Feb 14 to 2359Z, Feb 15
  Mode: RTTY
  Bands: 80, 40, 20, 15, 10m
  Classes: Single Op All Band (QRP/Low/High)(Tribander/Rookie)
           Single Op Single Band (QRP/Low/High)(Tribander/Rookie)
           Multi-One (Low/High)
           Multi-Two
           Multi-Unlimited
  Max operating hours: Single Op: 30 hours, offtimes of at least 60 minutes
                       Multi-Op: 48 hours
  Max power: HP: 1500 watts
             LP: 100 watts
             QRP: 5 watts
  Exchange: RST + Serial No.
  Work stations: Once per band
  QSO Points: 1 point per QSO with same country on 20/15/10m
              2 points per QSO with same country on 80/40m
              2 points per QSO with different countries on same continent on 20/15/10m
              4 points per QSO with different countries on same continent on 80/40m
              3 points per QSO with different continent on 20/15/10m
              6 points per QSO with different continent on 80/40m
  Multipliers: Each prefix once
  Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults
  Submit logs by: 2359Z February 20, 2015
  E-mail logs to: rtty[at]cqwpx[dot]com
  Mail logs to: CQ WPX RTTY Contest
                P.O. Box 1877
                Los Gatos, CA 95031-1877
                USA

PODXS 070 Club Valentine Sprint: 0000Z-2359Z, Feb 14
  Mode: PSK31
  Bands: 160, 80, 40m
  Classes: OM (QRP/LP)
           YL (QRP/LP)
  Max power: LP: 50 watts
             QRP: 5 watts
  Exchange: Name + (OM/YL) + (state/province/country)
  Work stations: Once per band
  QSO Points: 1 point per QSO with OM
              2 points per QSO with YL
  Multipliers: Each state, province and DXCC country once only
  Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults
  Submit logs by: February 28, 2015
  E-mail logs to: (none)
  Upload log at: http://hamclubs.info/scorer/
  Mail logs to: (none)

SARL Field Day Contest: 1000Z, Feb 14 to 1000Z, Feb 15
  Mode: CW, SSB, Digital
  Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m
  Classes: Single-Op Field (QRP/High)
           Multi-Op Field (QRP/High)
           Ultra Light Portable
           General
  Max power: QRP: 5 watts
             non-QRP: >5 watts
  Exchange: RS(T) + Number of transmitters + Category (see rules) + Province (or "DX")
  Work stations: Once per band per mode
  QSO Points: (see rules)
  Multipliers: (see rules)
  Score Calculation: (see rules)
  Submit logs by: February 22, 2015
  E-mail logs to: zs4bfn[at]netactive[dot]co[dot]za
  Mail logs to: SARL Field Day Contest
                PO Box 12104
                Brandhof, 9324
                South Africa

Asia-Pacific Spring Sprint, CW: 1100Z-1300Z, Feb 14
  Mode: CW
  Bands: 40, 20m
  Classes: Single Op Single Radio
  Max power: Asia Pacific: 150 watts
             Non-Asia Pacific: maximum legal
  Exchange: RST + Serial No.
  Work stations: Once per band
  QSO Points: Asia-Pacific: 1 point per QSO
              Non-Asia-Pacific: 1 point per QSO with an Asia-Pacific station
  Multipliers: Each prefix once
  Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults
  Submit logs by: February 21, 2015
  E-mail logs to: apsprint[at]jsfc[dot]org
  Mail logs to: (none)

Dutch PACC Contest: 1200Z, Feb 14 to 1200Z, Feb 15
  Mode: CW, SSB
  Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m
  Classes: SOAB (CW/SSB/Mixed) (Low/High)
           SOAB Mixed QRP
           Multi-One Mixed (PA Only)
           Multi-Two Mixed (PA Only)
           Multi-Unlimited Mixed
           Single Op Single Band CW
           Single Op Single Band SSB
           SWL
  Max power: LP: 100 watts
             QRP: 5 watts
  Exchange: PA: RS(T) + province
            non-PA: RS(T) + Serial No.
  Work stations: Once per band per mode
  QSO Points: 1 point per QSO with a PA station
  Multipliers: PA provinces once per band
  Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults
  Submit logs by: March 10, 2015
  E-mail logs to: pacc[at]dutchpacc[dot]com
  Mail logs to: PACC Contest Manager
                c/o VERON Central Bureau
                PO Box 1166
                6801 BD Arnhem
                The Netherlands
  Find rules at: http://pacc.veron.nl/

KCJ Topband Contest: 1200Z, Feb 14 to 1200Z, Feb 15
  Mode: CW
  Bands: 160m Only
  Classes: Single Op
           Multi-Op
  Exchange: JA: RST + Prefecture/District Code
            non-JA: RST + Continent Code (AF,AS,EU,NA,OC,SA)
  QSO Points: JA: 1 point per QSO with JA station
              JA: 5 points per QSO with non-JA station
              Non-JA: 1 point per QSO with JA station
  Multipliers: Each JA prefecture/district
               JA: each continent
  Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults
  Submit logs by: March 15, 2015
  E-mail logs to: 2015toptest[at]kcj-cw[dot]com
  Mail logs to: T. Mori JH6IEK
                Saida 556-36, Tamamura machi, Sawa gun
                Gunma 370-1131
                Japan

OMISS QSO Party: 1500Z, Feb 14 to 1500Z, Feb 15
  Mode: SSB
  Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m
  Classes: Single Op
  Exchange: RS + (state/province/DX) + (OMISS No. if member)
  Work stations: Once per band
  QSO Points: 2 points per QSO with OMISS member
              1 point per QSO with non-member
              Bonus: add 500 points to score if mobile for entire contest
  Multipliers: Each US state once
               Each VE province once
               1 DX country once
               Power: <5w 100w="x2," x3="">100W=x1
  Score Calculation: Total score = (total QSO points x total mults x power mult) + bonus points
  Submit logs by: March 1, 2015
  E-mail logs to: (none)
  Mail logs to: OMISS QSO PARTY
                John Dean, K0JDD
                4118 Woodlane Drive
                Woodbury, MN 55129
                USA

FISTS Winter Unlimited Sprint: 1700Z-2100Z, Feb 14
  Mode: CW
  Bands: 80, 40, 20, 15, 10m
  Classes: QRP
           QRO
           Club
  Max power: QRO: 100 watts
             QRP: 5 watts
  Exchange: FISTS: RST + (state/province/country) + first name + FISTS No.
            non-FISTS: RST + (state/province/country) + first name + power
  Work stations: Once per band
  QSO Points: 5 points per QSO with FIST member
              FIST members: 2 points per QSO with non-FIST member
  Multipliers: Each US state and VE province once
               Each DXCC country once
  Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults
  Submit logs by: March 16, 2015
  E-mail logs to: n2ed[at]fistsna[dot]org
  Mail logs to: Ed Wlodarski N2ED
                3 Shore Rd
                Andover, NJ 07821
                USA

RSGB 1st 1.8 MHz Contest: 2100Z, Feb 14 to 0100Z, Feb 15
  Mode: CW, SSB
  Bands: 160m Only
  Classes: Single Op (CW/SSB/Mixed)(UK/Overseas)(Assisted/Unassisted)
  Exchange: UK: RST + Serial No. + District Code
            non-UK: RST + Serial No.
  QSO Points: 3 points per QSO
              5 additional points for first QSO with each UK district
              UK stations: 5 additional points for first QSO with each country outside of UK
  Multipliers: (none)
  Score Calculation: Total score = total QSO points
  Submit logs by: 2359Z March 3, 2015
  Mail logs to: RSGB-G3UFY
                77 Bensham Manor Road
                Thornton Heath, Surrey CR7 7AF
                England


----------------------------------------------------------------------------
Οι διαγωνισμοί της επόμενης εβδομάδας:
----------------------------------------------------------------------------
QRP Fox Hunt                                         0200Z-0330Z, Feb 18
CWops Mini-CWT Test                                  1300Z-1400Z, Feb 18
                                                       1900Z-2000Z, Feb 18
                                                       0300Z-0400Z, Feb 19
AGCW Semi-Automatic Key Evening                      1900Z-2030Z, Feb 18
RSGB 80m Club Championship, CW                       2000Z-2130Z, Feb 19
NCCC RTTY Sprint                                     0145Z-0215Z, Feb 20
QRP Fox Hunt                                         0200Z-0330Z, Feb 20
NCCC Sprint Ladder                                   0230Z-0300Z, Feb 20
ARRL Inter. DX Contest, CW                           0000Z, Feb 21 to 2400Z, Feb 22
REF Contest, SSB                                     0600Z, Feb 21 to 1800Z, Feb 22
SARL Youth Day Sprint                                0800Z-1000Z, Feb 21
Feld Hell Sprint                                     2000Z-2159Z, Feb 21
Russian PSK WW Contest                               2100Z, Feb 21 to 2100Z, Feb 22
High Speed Club CW Contest                           0900Z-1100Z, Feb 22
                                                       1500Z-1700Z, Feb 22
SARL Digital Contest                                 1300Z-1600Z, Feb 22
CQC Winter QSO Sprint                                0100Z-0259Z, Feb 23


----------------------------------------------------------------------------
Προθεσμίες υποβολής ημερολογίων για τους ακόλουθους διαγωνισμούς:
----------------------------------------------------------------------------

NAQCC CW Sprint:   February 14, 2015
  Mail:  John Shannon, K3WWP
         478 E. High St.
         Kittanning, PA 16201
         USA

AWA Linc Cundall Memorial CW Contest:   February 15, 2015
  E-mail:  mjmurphy45[at]comcast[dot]net
  Mail:  Mike Murphy
         38 North Reading St.
         Manchester, NH 03104
         USA

SKCC Weekend Sprintathon:   February 15, 2015
  Post web summary:  http://wes.m0trn.com/submission.php
  Mail:  (none)

North American Sprint, CW:   February 15, 2015
  E-mail:  (see rules, web upload preferred)
  Mail:  Boring Amateur Radio Club
         15125 Bartell Road
         Boring, OR 97009
         USA

UBA DX Contest, SSB:   February 15, 2015
  E-mail:  ubassb[at]uba[dot]be
  Mail:  (none)

Hungarian DX Contest:   February 17, 2015
  E-mail:  hadx[at]mrasz[dot]axelero[dot]net
  Upload log at:  http://www.ha-dx.com/HADX/
  Mail:  MRASZ
         1400 Budapest
         P.O. Box 11
         Hungary

NRAU 10m Activity Contest:   February 19, 2015
  Mail:  (none)

10-10 Int. Winter Contest, SSB:   February 23, 2015
  E-mail:  tentencontest[at]ten-ten[dot]org
  Mail:  Dan Morris, KZ3T
         3162 Covington Way
         Lenoir, NC 28645
         USA

BARTG RTTY Sprint:   February 24, 2015
  E-mail:  (none)
  Mail:  (none)

ARRL January VHF Contest:   February 25, 2015
  E-mail:  JanuaryVHF[at]arrl[dot]org
  Mail:  January VHF
         ARRL
         225 Main St.
         Newington, CT 06111
         USA

AGCW Straight Key Party:   February 28, 2015
  E-mail:  htp[at]agcw[dot]de
  Mail:  Friedrich W. Fabri, DF1OY
         Hermann-Bahner-Strasse 1
         D-63225 Langen
         Germany

Triathlon DX Contest:   February 28, 2015
  E-mail:  dxtriathlon[at]gmail[dot]com
  Mail:  (none)

SPAR Winter Field Day:   March 1, 2015
  E-mail:  winterfd[at]spar-hams[dot]org
  Mail:  (none)

F9AA Cup, CW:   March 3, 2015
  E-mail:  concoursf9aa[at]urc[dot]asso[dot]fr
  Mail:  (none)

British Columbia QSO Party:   March 8, 2015
  E-mail:  bcqp[at]orcadxcc[dot]org
  Mail:  Orca DX and Contest Club
         444 - 604 Columbia St.
         New Westminster, BC V3M 1A5
         Canada

Vermont QSO Party:   March 8, 2015
  E-mail:  ranv[at]sover[dot]net
  Mail:  Vermont QSO Party
         PO Box 9392
         South Burlington, VT 05403-9392
         USA

YLRL YL-OM Contest:   March 8, 2015
  E-mail:  w1jx[at]arrl[dot]net
  Mail:  Roberta Donohue, W1JX
         103 Surry Rd
         Ellsworth, ME 04605
         USA

FYBO Winter QRP Sprint:   March 9, 2015
  E-mail:  FYBO2012[at]azscorpions[dot]org
  Mail:  Mike Baker, K7DD
         8845 W. Diana Ave.
         Peoria, AZ 85345
         USA

AWA Amplitude Modulation QSO Party:   March 10, 2015
  E-mail:  lbisha[at]rochester[dot]rr[dot]com
  Mail:  Lynn Bisha, W2BSN
         83 Parkwood Lane
         Penfield, NY 14526-1307
         USA

Black Sea Cup International:   March 10, 2015
  E-mail:  bs_cup[at]ukr[dot]net
  Mail:  BSCI
         Box 4
         KERCH 98319
         UKRAINE

Mexico RTTY International Contest:   March 10, 2015
  E-mail:  rtty[at]fmre[dot]mx
  Mail:  (none)

Minnesota QSO Party:   March 15, 2015
  E-mail:  mnqp[at]w0aa[dot]org
  Mail:  MNQP
         4745-170th Lane NE
         Ham Lake, MN 55304-5233
         USA

YL-ISSB QSO Party, SSB:   March 21, 2015
  E-mail:  ve1jim[at]ns[dot]sympatico[dot]ca
  Mail:  Jim Flowers, VE1JIM
         13 Rufus Ave
         Halifax, Nova Scotia B3N 2L4
         Canada

YL-ISSB QSO Party, CW:   March 21, 2015
  E-mail:  ve1jim[at]ns[dot]sympatico[dot]ca
  Mail:  Jim Flowers, VE1JIM
         13 Rufus Ave
         Halifax, Nova Scotia B3N 2L4
         Canada

Classic Exchange, CW:   April 30, 2015
  E-mail:  WQ8U[at]gmail[dot]com
  Mail:  WQ8U
         104 W. Queen St.
         Hillsborough, NC 27278
         USA

Classic Exchange, Phone:   April 30, 2015
  E-mail:  WQ8U[at]gmail[dot]com
  Mail:  WQ8U
         104 W. Queen St.
         Hillsborough, NC 27278
         USA

------------------------------------------------

TNX Bruce, WA7BNM

Best 73Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Like on Facebook